Försäkring

Riksförbundet erbjuder i samarbete med ett försäkringsbolag, en försäkring för gode män och förvaltare, och som avser rättskydd samt ansvar och förmögenhetsskada. Försäkringen måste förnyas årligen och kostar 205 kr per år.

Försäkringsvillkor Försäkringsbevis