Om föreningen

Godman föreningens huvuduppgift är att medverka till att medlemmarna får utbildning och fortbildning för sina uppdrag. Detta sker i samarbete med Överförmyndarna och Riksförbundet. Syftet är att vi som gode män/förvaltare ska kunna bevaka våra huvudmäns intressen på ett korrekt och vederhäftigt sätt. En annan viktigt uppgift för föreningen är att bevaka medlemmarnas intressen när det gäller gode mäns och förvaltares villkor.

Vi vill också stimulera till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna som ett sätt att stärka oss i vårt uppdrag. Detta sker genom nätverk där vi använder varandra som bollplank i frågor som vi ställs inför i vårt uppdrag. Vi öppnar också för idéer och förslag från medlemmar om hur föreningens verksamhet ska bedrivas. Genom medlemskap i föreningen omfattas du automatiskt av den försäkring som riksförbundet tillhandahåller och som omfattar olycksfall och krishantering som har samband med uppdraget.

Varmt välkommen till en kunskapsgivande samvaro!

Styrelse

Madeleine Olsson

Ordförande

Carina Persson

Kassör

Christina Ehn

Sekreterare

Karin Oorthen

Ledamot

Bertil Nordström

Suppleant

Maggie Hofwimmer

Ledamot

Ilona Varga

Suppleant

Revisorer

Göran Hansson

Revisor

Lars Montan

Vice revisor

Valberedning

Kjell Persson

Birgitta Durand-Cederblad